Veelgestelde vragen - FAQ

Veelgestelde vragen - FAQ

Op deze pagina treft u diverse vragen aan die wij regelmatig binnenkrijgen. We hebben deze vragen verdeeld in vragen van bezoekers en vragen van deelnemers. Staat jouw vraag hier niet bij? Stuur ons dan een e-mail (info@112onwheels.nl).

 

At this page you will find frequently asked questions from visitors as well as participants. Do you have a question which is not in this list? Please send us an e-mail (info@112onwheels.nl).

 

BEZOEKERS - VISITORS

 

Waarom moet ik entree betalen?

Why do I have to pay an entrance fee?

Middels het organiseren van 112 On Wheels halen we geld op voor de stichting Wensambulance Limburg, uw wens in beweging. Uw entreegeld komt dus geheel ten goede aan deze mooie stichting. We hebben het entreebedrag bewust laag gehouden zodat het evenement voor een ieder te bezoeken is.

The entrance fee goes to the Wensambulance Limburg, uw wens in beweging foundation.

 

Vorig jaar werd 112 On Wheels georganiseerd op Greenpark, nu op Greenport?

Last year 112 On Wheels took place at Greenpark, this year the location is Greenport?

Greenpark en Greenport zijn dezelfde lokatie. Het betreft hier het voormalig Floriade terrein. De naam van dit terrein is recentelijk gewijzigd in Greenport.

Greenpark and Greenport is the same. It is the former Floriade event area. Recently the name was changed in Greenport.

 

Mag ik mijn hond meenemen naar 112 On Wheels?

Can I bring my dog to 112 On Wheels?

Ja dat mag, mits de hond sociaal is, is aangelijnd en u de hondenpoep opruimt.

Yes that is possible, when you have a social dog on a leash. You have to clean up all dog waste.

 

Mag ik met een drone (UAV) luchtopnames maken?

Can I use a drone (UAV) to make aerial photo- and videographs?

Nee, dit is niet toegestaan. Het is ten strengste verboden om met een drone (UAV) boven Greenport te vliegen zonder toestemming van de organisatie.

No, this is not allowed. It is strictly prohibited to operate a drone (UAV) about the event area without permission of the organisation.

 

Kan ik bij de entree pinnen?

Can I pay at the entrance with my bank card?

Helaas is dit niet mogelijk.

Unfortunatly this is not possible.

DEELNEMERS - PARTICIPANTS

 

Hoe kan ik mij met een voertuig aanmelden?

How can I register my vehicle?

Het aanmelden van een voertuig is heel gemakkelijk. Stuur een e-mail naar info@112onwheels.nl met hierin uw gegevens en de gegevens van het voertuig/de voertuigen (merk, type, organisatie etc.).

It is very easy to sign up. Just send an e-mail to info@112onwheels.nl and mention your details as well the vehicles details (like brand type, organisation etc.)

 

Waarom zou ik met een voertuig deelnemen aan 112 On Wheels?

Why should I bring a vehicle to participate in 112 On Wheels?

Om te beginnen is 112 On Wheels het perfecte evenement om uw organisatie te presenteren aan het publiek. Ook is het een ideale gelegenheid om te netwerken met mede-hulpverleners uit diverse sectoren. Ook steunt u met uw deelname de stichting Wensambulance Limburg, uw wens in bewgeing.

To start 112 On Wheels is the perfect event to promote your organisation to the general public. 112 On Wheels also is an ideal event to meet fellow emergency workers from different branches. By participating in 112 On Wheels you support the Wensambulance Limburg, uw wens in beweging foundation.

 

Mag onze organisatie met meerdere voertuigen deelnemen?

Is it allowed to participate in the event with more than one vehicle?

Ja hoor, graag zelfs. We willen tijdens 112 On Wheels zoveel mogelijk hulpverleningsvoertuigen verzamelen op Greenport Venlo

Yes off course. We would like to collect a large amount of emergency vehicles at Greenport Venlo during 112 On Wheels.

 

Wat kost het mij om met een voertuig deel te nemen?

What does it cost to participate in 112 On Wheels?

Deelname is uiteraard helemaal gratis.

Participation is free or charge off course.

 

Kunt u een vergoeding aanbieden voor brandstof of verblijf?

Can you offer a financial compensation for fuel or accomodation?

Gezien de doelstelling van 112 On Wheels (geld inzamelen voor de stichting Wensambulance Limburg) is het niet mogelijk om u als deelnemer een vergoeding aan te bieden.

Because of the purpose of 112 On Wheels (collecting money for the Wensambulance Limburg foundation) we can not offer any compensation for your participation.

 

Hoe kan ik me als standhouder aanmelden voor de 112 Markt en wat zijn de kosten?

How can I apply for a sales booth at the 112 Market and what does this cost?

Er zal ook dit jaar weer een speciale 112 Markt worden ingericht met stands van diverse hulpverlening gerelateerde bedrijven en organisaties. Het huren van een marktkraam kost slechts 25 euro. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen via info@112onwheels.nl

Also this year there will be a 112 Market with sales and information booths of emergency related companies and organisations. The rent of a booth will be 25 euro's. For questions or to make a reservation, please send an e-mail to info@112onwheels.nl,

Copyright Stichting Wensambulance Limburg - uw wens in beweging - All Rights Reserved

 

Stichting Wensambulance Limburg

info@112onwheels.nl